ՈՐՍ. ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ


Ստեղծվել է 1923 թվականին։ Բարձրագույն ղեկավար մարմինը համագումարն է (առաջինը՝ 1943 թվականին), գործադիրը՝ միության նախագահությունը։ Համախմբում է հանրապետության որսորդներին ու ձկնորսներին, աջակցում ՀՀ–ում բնության պահպանության, նրա ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, որսորդական և ձկնորսական սպորտի զարգացման միջոցառումներին։ Ստեղծվել է 1923 թվականին։ Բարձրագույն ղեկավար մարմինը համագումարն է (առաջինը՝ 1943 թվականին), գործադիրը՝ միության նախագահությունը։ Համախմբում է հանրապետության որսորդներին ու ձկնորսներին գործադիրը՝ միության sնախագահությունը։ Համախմբում է հանրապետության որսորդներին Ստեղծվել է 1923 թվականին։ Բարձրագույն ղեկավար մարմինը համագումարն է (առաջինը՝ 1943 թվականին), գործադիրը՝ միության նախագահությունը։ Համախմբում է հանրապետության որսորդներին ու ձկնորսներին, աջակցում ՀՀ–ում բնության պահպանության, նրա ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, որսորդական և ձկնորսական սպորտի զարգացման միջոցառումներին։ Ստեղծվել է 1923 թվականին։ Բարձրագույն ղեկավար մարմինը համագումարն է (առաջինը՝ 1943 թվականին), գործադիրը՝ միության նախագահությունը։ Համախմբում է հանրապետության որսորդներին ու ձկնորսներին գործադիրը՝ միության նախագահությունը։ Համախմբում է հանրապետության որսորդներին